top of page

שירה מקודשת וצלילים מרפאים

בסטודיו שבביתי אארח למשך שעה וחצי-שעתיים
הופעה של שירה מקודשת בליווי צלילים מרפאים.
השירה המקודשת בנויה ממארג שירים גדול
של טקסטים מקודשים מהמקורות היהודיים ושירים מקוריים
בהם אנחנו שרים שירים שבמילותיהם מעניקים מסרים
של שלום, אהבה, הרמוניה, ערבות הדדית שמחה ועוד

בחלק האחרון של ההופעה, אעביר סשן של צלילים מרפאים
אנגן על מגוון רחב של כלים שיוצרים אווירה מדיטטיבית
כמו קערות טיבטיות, תופים, חלילים, פעמונים עליאיים, שירה מדיטטיבית
גיטרה ועוד ועוד...

מופע

bottom of page