top of page

שירת הקיבוצניק-פזמונאים ומשוררים כותבים על הקיבוץ

שירי ארץ ישראל שנכתבו מתוך הקיבוץ ועל הקיבוץ- מסע אל השירים הגדולים, הסיפורים מאחורי כתיבתם והמילים ששרנו בעל פה, בלי לשים לב למשמעות.
-קיים בפורמט הרצאת יחיד וגם כמופע זמר עם שני זמרים/ות ופסנתר.

הרצאה

bottom of page