top of page

תשוקה בכאן ועכשיו

שינוי מתחיל בהתבוננות, בתשומת לב פנימה והחוצה לתנועה, לתזוזה. שני מושגים משמעותיים בתהליך הריפוי שלנו את עצמנו, מעולם הצילום והפסיכולוגיה. ״תשוקה״ - התשוקה שבתוכנו, האש, הלהבה שמתפרצת מאיתנו ומניעה אותנו קדימה, בוערת ומבקשת התפתחות, שינוי, תזוזה המפרה את השגרה, גורמת לנו לצאת מהאוטומט הנוח והמוכר למסע של חיפוש בדרך לא מוכרת אחר מושא תשוקתנו. רצון אותנטי שמבקש לקבל מקום, תשומת לב וביטוי. ננסה בסדנה לגעת במקום האותנטי, מי אני , מה מניע אותי, מה רצוני האמיתי, האותנטי המבקש להוולד. זאת מתוך הבנה שאף אחד לא מצפה מאיתנו להיות אחרים ממה שאנחנו. אנחנו טובים כמו שאנחנו ואין ציפייה להגיע לשום יעד. היעד הוא רק שינוי מצב התודעה לנוכחות.

ניתן לבטא זאת דרך המצלמה בתשומת לב ל״כאן ועכשיו״ - כלי דרכו ניתן להתבונן ולחוות רגע אותנטי, להיות נוכח בכאן ועכשיו. ממצב שבו הקשב מפוזר ומופנה להמון דברים בו זמנית, באמצעות המצלמה, הפיכתו לממוקד, מצומצם, כשריכוז תשומת הלב לדבר אחד ויחיד. ביום יום שלנו אנו בפיצול קשב תמידי. ההקשבה והחיבור לרצון ולתשוקה הפנימית דרך התרכזות בדבר אחד.

סדנה

bottom of page