top of page

מי אנחנו ״באמת״

בהתבוננות בו זמנית מהאישיות שעל הבמה ומחוצה לה, בווידוי אישי, מציג דורון באופן אותנתי היבטים בחייו הפרטיים.
מופע מצחיק עד דמעות שמשאיר בקהל תהיות עמוקות ומדגיש את הצורך של כל אחת ואחד בהתבוננות פנימית ועמוקה בכדי למצוא את עצמך "באמת"...

מופע

bottom of page