top of page

2 השניות שלך

זוהי הרצאה שנונה ומרתקת, המעבירה את האדם משא גילוי עצמי. מה האתגרים והחלומות שלי, מה מייחד אותי, מה מרתק בי, איזה ערך יוצא דופן יש לי להביא לעולם, וכיצד עלי להיראות כדי שהסביבה תבין זאת בשבריר השניה הראשון שנכנסתי למרחב, בטרם פתחתי את הפה, והאימפקט האדיר שיש לכך על השגת חלומותינו.

אנחנו שלט פרסום מהלך של הערך הזה, חבל לבזבז אותו ולהיראות כמו כולם.

הרצאה

bottom of page