top of page

301 פדויים

הסיפורים מאחורי הקלעים של 301 פדויים | 

הקרנה של פרק מתוך '301 פדויים' ולאחריו שיחה עם במאית הסרט ציפי קרליק והמפיק איתי נבו לנדסברג.

מפגש מרתק ושיחה מאחורי הקלעים על הסדרה 301 פדוייםהסדרה מציגה את סיפורם המטלטל של השבויים שחזרו ארצה, זריקות הפנטוטאל, ההיפנוזה, העינויים והחקירות - התחקיר המלא על הפרשה שמטלטלת את לוחמי יום הכיפוריםמסוריה וממצרים.

מיני סדרה תיעודית בשני חלקים ששודרה בכאן 11, אודות סיפורם של אלו שחזרו מהשבי לחקירות קשות בישראל.
בימאית ויוצרת: ציפי קרליק
מפיק ועורך: איתי נבו לנדסברג.


הרצאה

bottom of page