top of page

Deep Listening

הקשבה עמוקה היא כלי בסיסי ורב ערך לתקשורת איכותית.
נלמד איך מקשיבים באמת. נתנסה בלהקשיב ולתת תשומת לב בקבלה, הכלה ורגישות. ללא שיפוט, ללא התערבות, ללא מתן עצות מועילות.
נלמד איך בונים אמון הדדי.
בסדנה זו נלמד תאוריה, נתנסה בעצמינו ונצפה בהדגמה.

סדנה

bottom of page