top of page

תקנון ומדיניות התקשרות באתר

כללי  

 • פלטפורמת "בתים מארחים תרבות"- (האתר) מציעה זירת מפגש מקוון בין מרצים ואמנים הנקראים "ספקי תוכן", בעלי מקום אירוח הנקראים "מארחים" ובין מוזמנים/מתארחים הנקראים "אורחים".

 • האתר ומנהליו אינם צד להתקשרות שבין ספקי התוכן, המארחים והאורחים.

 • האתר אינו אחראי על השירות המוקנה ע"י ספקי התוכן והמארחים, טיבו איכותו זמינותו.

 • האתר אינו אחראי על הגעת או אי הגעת ספק התוכן ואינו אחראי על התנהלות האורחים לפני ואחרי האירוח.

 • האתר אינו מבטח ואינו אחראי לכל נזק שיגרם למי מהצדדים ו/או צדדי ג' רכושם וקניינם הכספי ו/או הרוחני.

 • על הצדדים לבצע את כל הבדיקות הדרושות ולעמוד בהנחיות לצורך ההתקשרות ובכלל זה בדיקות מול כל רשות דרושה, צרכי הבטיחות והוראות החוק והתקנות בדבר קיום אירועים. בכלל זה הרחבת ביטוח צד ג' למקום האירוח.

 • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו ("התקנון"). אנא קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון, והוא מהווה חוזה מחייב בינך לבין מנהלי האתר.

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.

אופי השירותים המוצעים באתר

 • האתר מאפשר למארחים ליצור אירוע באמצעות הזמנת ספקי התוכן המפורסמים באתר ולגייס את עלות האירוע, מחברים, באמצעות שליחת בקשתתשלום שיתופי, או פרסום האירוע באתר להרשמה חופשית. בנוסף, האתר מאפשר למארחים לייצר קבוצת חברים קבועה או ייעודית לאירוע לשם קיום שיח בין חברי הקבוצה בנוגע לאירועי הרכישה השותפת.

 • האתר מאפשר לספקי תוכן לפרסם את פעילות התוכן באמצעות הרשמה לאתר, הצגת פרטיהם ופרטי פעילות התוכן לכל גולשי האתר, העלאת ועדכון פרופיל וכן תאריכים פנויים להזמנות, קבלת פניות והזמנות ואישור למארחים ליצור אירוע עם פרטיהם, להפיץ לחברים או להעלות לאתר להרשמה ולקבלת תשלום. האתר לא אחראי על תוכן דף הפרופיל ובדיקת נכונותו. עלות ההופעה/ הרצאה שסיפק האמן בטופס פתיחת דף, הינה הסכום הסופי והמוחלט אותו יקבל האמן מהאתר, כתשלום בתמורה לחשבונית, ביום האירוע, במידה והאירוע התקיים. סכום זה כולל מע"מ, נסיעות וכל הוצאה אחרת.

 • האתר מאפשר לגולשים קבלת מידע אודות אירועים פרטיים המתקיימים בבתים פרטיים, בתיאטרוני חצר ואולמי הופעות, באמצעות האינטרנט, מאפשר להם להירשם, ליצור קשר עם המארח ולשלם עבור השתתפות באירוע. התשלום מתבצע בסליקה באתר, באמצעות פייפאל או כרטיסי אשראי או כל אופןו תשלום אחר שיתווסף לאתר..

 • העלות המופיעה באתר בצמוד לכל אירוע הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי האירועים המוצעים  ללא קשר למועד ביצוע ההזמנה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

 • האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון האירועים המוצעים להזמנה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, וכן לשלול זכות הזמנה באתר על פי שיקול דעתו וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

מדיניות ביטולים

 • מובהר בזאת כי אירוע שהוגדר כאירוע ברכישה קבוצתית, ואשר לא גוייסה מלוא עלותו באמצעות רכישה קבוצתית, יבוטל באופן אוטומטי ע"י האתר, אלא אם תושלם עלות האירוע ע"י המארח. ביטולו במקרה כזה לא יהיה כרוך בדמי ביטול או כל עלות אחרת.

 • החזר, שינוי או ביטול הזמנה בכפוף להחלטת ספק התוכן ו/או הבית המארח ובטווח זמן של עד 7 יום מרגע יצירת האירוע.

 • התנאים לביטול הזמנה יהיו בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

מדיניות פרטיות

 • הסכמה לקבלת דברי פרסומת – במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה, המשתמש מסכים ומאשר למנהלי האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תבקש להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה, אנא צרו קשר עם נציג החברה באמצעי תקשורת המופיעים בסוף תקנון זה.

 • מנהלי האתר נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת מנהלי האתר ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא הנהלת האתר אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, ירושלים, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושו הבלעדי של האתר.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.

יצירת קשר

 • בכל שאלה ו/או בירור לגבי המוצר, וכן בכל פנייה אחרת בעניין פגיעה בזכות או תוכן פוגע, יש ליצור קשר באמצעות כתובת מייל eventssharing2021@gmail.com

bottom of page